top of page

Spelregels

Opslag

  1. De opslag gebeurt onderhands nadat de bal één keer botst achter de servicelijn. Terwijl blijft één voet op de grond staan.

  2. Vervolgens raakt de speler de bal lager dan heuphoogte en slaat deze diagonaal over het net. Deze moet landen in het servicevak van de tegenstander en mag eventueel tegen wand botsen, maar niet tegen het raster. Hiervoor krijgt de speler twee pogingen. Merk op dat als de bal het net raakt en daarna in het servicevak van de tegenstander landt, dit niet als poging telt. 
    De opslag wordt in dat geval gewoon opnieuw genomen. 

  3. De ontvanger mag ervoor kiezen de bal al dan niet tegen de wand te laten botsen alvorens terug te slaan (de 'return').
    Ook bij de return mag er niet bovenhands teruggeslaan worden.

  4. De opslag begint rechts en wisselt elke game van kant.
    Bij dubbelspel is het dus afwisselend iemand van het ene team en iemand van het andere team.

Spelverloop

Gedurende het spel mag de bal maximaal één keer botsen op de grond na een aanslag. Dit is niet verplicht, er mag dus rechtstreeks aangespeeld worden. Er is verder een belangrijk verschil tussen de wand en het raster. Tegen het eigen raster spelen is niet toegestaan. Wel mag de eigen wand gebruikt worden om de bal over het net te spelen. Het rechtstreeks aanspelen van de wand of raster van de tegenstander is altijd fout. Indien de bal via het speelveld over de wanden wordt geslagen is het punt voor de aanvallende ploeg. Uitzonderlijk lopen spelers uit de kooi om de bal alsnog terug te spelen op het ander veld. Er is bij Padel geen scheidsrechter aanwezig om de fairplay te benadrukken.

Puntentelling

De puntentelling verloopt zoals bij tennis. 15 -game, 30 -set, en 40 -match. 40-40 is een deuce en vanaf dan moeten er 2 punten na elkaar gemaakt worden om de game te winnen. Na 6 gewonnen games wint men de set. Bij een 5-5 stand in games speelt men tot 7. Als het echter ook 6-6 wordt volgt er een tiebreak. Dit is een speciaal soort game waarbij er gespeeld wordt tot 7, met 2 punten verschil. De opslag wisselt bovendien om de 2 punten.

padelterrein
bottom of page