top of page

Privacybeleid Ter Eiken Edegem

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Ter Eiken Sport bvba van groot belang. Met deze privacy policy willen we u informeren over welke persoonsgegevens wij over u bijhouden en welke maatregelen wij hebben genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de GDPR/AVG. Dit beleid werd voor het laatst aangepast op 16 januari 2019.

De rol van Ter Eiken Sport bvba

Ter Eiken Sport, Kattenbroek 33 – 2650 Edegem, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende systemen en procedures die van toepassing zijn binnen onze onderneming.

Onze bedrijfsactiviteiten

We verzamelen enkel maar gegevens die wij nodig hebben om onze bedrijfsactiviteiten op de beste manier te kunnen uitvoeren. Onze activiteiten bestaan uit:

 

 • Sport en vrijetijdsactiviteiten

 • Bar en snack faciliteiten

Welke gegevens hebben we van u nodig?

Voor onderstaande doeleinden worden er persoonsgegevens van u verwerkt in onze systemen.

 

Voor de verwerken uw gegevens conform het gerechtvaardigd belang voor onderstaande opgesomde doeleinden:

 

 • Om onze leden/klanten per mail te informeren over activiteiten en algemene informatie van onze onderneming. Hier wordt enkel uw aanspreektitel, naam, voornaam en e-mailadres voor gebruikt.

 • Wanneer u bij ons solliciteert voor een openstaande vacature worden uw persoonsgegevens bij ons verwerkt zoals onder meer uw naam, voornaam, contactgegevens, beroepservaring, informatie die u ons verstrekt bij het sollicitatiegesprek, enz.

 

We verwerken gegevens gezien het tot stand komen van een contract tussen u en onze sportclub / speelhal:

 

 • Wanneer u zich aansluit als lid bij onze sportclub vragen we enkel identificatiegegevens van u. Deze gegevens bevatten uw naam, voornaam, adres en contactgegevens.

 • Wanneer u een reservatie boekt in ons systeem voor een evenement in onze speelhallen of sportclub vragen wij uw identificatiegegevens op zoals uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel specifieke voorkeuren

We vragen uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in volgende gevallen:

 

 • Voor het versturen van een nieuwsbrief vragen wij steeds uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van een aantal identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, aanspreektitel en e-mailadres

 • Wanneer u de naam doorgeeft van een kind die jonger is dan 13 jaar vragen we ook steeds de toestemming van een ouder of voogd van het kind. Dit kan gevraagd worden wanneer een kind jonger dan 13 jaar zich lid maakt van onze sportclub, voor de deelname aan een sportkamp of wordt opgegeven bij het reserveren van een evenement in onze speelhallen.

 • Wanneer u wordt opgenomen in ons wervingsreserve, vragen we telkens uw voorafgaande toestemming en delen wij u mee welke gegevens er naar aanleiding van het gesprek nog worden bijgehouden in onze databanken.

We verwerken uw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in volgende gevallen:

 

 • Om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen maken wij facturen op, waarbij wij enkel uw naam, voornaam, adres en contactgegevens nodig hebben teneinde te voldoen aan de boekhoudkundige en fiscale regelgeving.

Digitale Media

Website & Cookies

Onze website, www.tereiken.be heeft als doel u op de hoogte te houden over onze bedrijfsactiviteiten. Om onze website optimaal te laten functioneren, maken we gebruik van diverse technologieën die ons hierbij ondersteunen. Zoals onder meer cookies.

Wat zijn cookies?

 

Cookies en zijn vergelijkbare varianten zijn kleine informatiebestanden die op uw PC of smartphone/tablet, worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Deze staan in voor het gebruiksgemak van onze site en apps te waarborgen.

Cookies hebben verschillende functionaliteiten;

 

 • Noodzakelijke cookies dienen ervoor om onze website op een kwalitatieve manier bruikbaar te maken

 • De functionele cookies zorgen ervoor dat u een gepersonaliseerde surfervaring bekomt. Zoals bijvoorbeeld het bijhouden van login, wachtwoord en voorkeur instelling (taal, professional/particulier, …)

 • Performantie cookies verzamelen voornamelijk gegevens over het gebruik van onze website en applicaties, zoals onder meer het aantal bezoekers en op welke pagina’s bezoekers vooral veel tijd op doorbrengen. Op basis van deze informatie zijn we in staat om doelgericht onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren/personaliseren. Om deze resultaten te analyseren gebruiken wij onder meer Google Analytics.

Indien u deze cookies niet wenst te gebruiken, kan u deze op elk moment uitschakelen in de internetbrowser die u gebruikt voor uw surfopdrachten. Deze opties zijn normaliter terug te vinden onder de rubrieken “Help” of “Internetopties”.

 

Het aanpassen van cookie instelling kan er wel voor zorgen dat er een verminderd functioneren ontstaat op de websites die u bezoekt. Dit zowel via PC als via smartphone of tablet.

Sociale media

Ter Eiken Sport bvba beschikt over een bedrijfspagina op Facebook, Instagram, … Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren. U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze sociale media platformen te volgen.

Nieuwsbrieven

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in onze centrale databank en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijderd uit onze centrale database.

 

Vanaf u een actief lid of klant bent van Ter Eiken Sport bvba, zullen wij u per nieuwsbrief informeren over relevante acties, promoties, verlofperiodes, … op basis van de door u afgenomen diensten bij Ter Eiken Sport bvba. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om onze dienstverlening en wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen. Na deze periode zullen wij deze gegevens permanent verwijderen uit onze systemen. Indien u reeds vroeger uw gegevens wenst te laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kan u dit steeds verzoeken door ons te contacteren per mail via edegem@tereiken.be

 

We informeren u graag over hoelang gegevens in onze systemen worden verwerkt:

 

 • Gegevens van onze leden houden wij bij tot 10 jaar na het actief lidmaatschap

 • Gegevens over uw reservaties voor evenementen, sportkampen, … worden niet langer dan 2 jaar na de reservatie bijgehouden

 • Gegevens uit onze boekhouding houden wij conform de wettelijke termijn van 7 jaar

 • Indien u onze nieuwsbrief ontvangt, zal u deze ontvangen zolang u zich niet uitschrijft in de link die telkens met onze nieuwbrief wordt meegestuurd

Overdracht naar derden

De gegevens die u bij ons achterlaat zullen niet worden verkocht of verhuurd aan derde partijen of partijen die geen deel uitmaken van Ter Eiken Sport bvba.

 

Indien we bij Ter Eiken Sport bvba gebruik maken van externe verwerkers, zal de overdracht van gegevens telkens worden bepaald in een verwerkersovereenkomst. Zo zal worden bepaald dat verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens op hun beurt verder zullen gebruiken.

 

Externe verwerkers bij Ter Eiken Sport bvba zijn onder meer:

 

 • De hostingfirma van onze website

 • De mailrobot voor het versturen van nieuwbrieven en infomailings

 • Externe ICT-dienstverleners die ons bijstand leveren bij het gebruik van onze digitale systemen

Elke medewerker bij Ter Eiken sport krijgt enkel toegang tot gegevens die men nodig heeft voor de uitvoering van hun functie en zullen deze niet delen met onbevoegde partijen.

Automatische verwerking & profiling

Ter Eiken Sport bvba doet niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgegevens die een profiel schetsen van u.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn:

 • Recht op inzage

 • Recht op wijziging van gegevens

 • Recht op gegevenswissing

 • Recht op dataoverdracht

 • Recht van bezwaar

 • Recht op beperking van de verwerking

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met de zaakvoerder via privacy@tereiken.be of schriftelijk naar Kattenbroek 33 – 2650 Edegem. Onze zaakvoerder zal uw klacht bekijken en samenwerken met u om de zaak op te lossen.

 

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld volgens de wet, neemt u dan contact op met de Gegevensbeschermingautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of contact@apd-gba.be en dient u een klacht in bij hen.

bottom of page