top of page

Algemene voorwaarden Ter Eiken

Algemeen

•    Padelclub 'Ter Eiken VZW' heeft als doel de competitieve en recreatieve sport te bevorderen in een aangename en ongedwongen sfeer.

•    De club is toegankelijk voor iedereen, dit ter promotie van de sport. Spelen op onze club betekent dat men akkoord gaat met ons huishoudelijk reglement en dit in alle opzichten zal  naleven.

•    Padelclub Ter Eiken VZW draagt fairplay, sportiviteit, hoffelijkheid en beleefdheid hoog in het vaandel. Daarom is de houding van onze spelers integer en sportief. Dit geldt zowel bij club organisaties als op tornooien bij andere clubs. Dit alles is ook van toepassing op sociale media.

•    Ter Eiken VZW streeft naar een goede verstandhouding met onze buren, omgeving, andere sportclubs, de gemeente Edegem en de federaties.

•    Overmatig lawaai dient ten allen tijde vermeden worden maar extra aandacht hiervoor in de vroege ochtend en de late avond, nacht.


•    Correct parkeren is een must.


•    Fietsen worden gestald in het fietsenrek en niet tegen het clubhuis.


•    Wildplassen is steeds uit ten boze.

•    De aanwijzingen van onze medewerkers dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden.
 
•    Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur van de club, medespelers, omgeving , … dient met de nodige zorg worden behandeld. Elke schade toegebracht door een speler aan materiaal en/of installaties van de vereniging (bar, kleedkamers, velden, eigendommen in de omgeving...) of van een medespeler, zal worden verhaald op de speler die de schade heeft aangebracht.

•    In geen geval kan de club verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom in en rond het clubhuis, noch op de terreinen en de parking.

•    Ouders zien toe en zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.

•    Bij overtredingen van dit reglement, heeft de club het recht om gepaste sancties te nemen gaande van tijdelijke schorsing tot het weigeren van een speler, dit zonder teruggave van eventueel betaalde gelden ! 

•    Camerabewaking is aanwezig op onze club bij de ingang, de parking, de terreinen en in de bar. Deze beelden zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers en worden enkel herbekeken bij aanwijzingen van inbreuken.

Reserveringen

•    Om te kunnen spelen dien je eerst te reserveren via het platform 'Playtomic'. Er zijn 2 mogelijkheden om in onze club een terrein te reserveren:

•    Via de 'PLAYTOMIC' app op je GSM


1.    Download de 'Playtomic' app in de App Store of Google Play store
2.    Log in of maak een account aan als je nog geen profiel hebt.
3.    Laat de App in je buurt zoeken of zoek naar 'Ter Eiken'. 
4.    Op de pagina van 'Ter Eiken' kan je een datum en een uur kiezen. Hij geeft je vervolgens de beschikbare uren en terreinen
5.    Om te reserveren klik je op het gewenste uur en terrein en ga je over tot betaling van het terrein (kredietkaart, bancontact of money vouchers).

•    Via de website van PLAYTOMIC


1.    Ga naar de 'Ter Eiken' pagina op de Playtomic website
2.    Log in of maak een account aan als je nog geen profiel hebt (Sign up).
3.    Kies de gewenste datum en scroll links/rechts en boven/onder om een beschikbaar terrein te vinden.
4.    Kies 60 of 90 minuten (als die optie gegeven wordt) en betaal het terrein via kredietkaart of Bancontact!

•    De reservatie geeft recht tot gebruik van de infrastructuur volgens de regels in dit reglement. Dit recht vervalt als de reservering is afgelopen.

•    Bij elke vorm van betaling (hetzij bancontact, credits (money vouchers), creditkaart,…) of het maken van een reservatie verklaart de klant (koper) zich akkoord met dit huishoudelijk reglement. 

•    Bij Ter Eiken VZW zijn er momenteel twee soorten spelers 


o    Spelers die reserveren via het Pay per play creditsysteem (money vouchers)
o    Spelers die reserveren via losse reservaties 

•    Als club doen we er alles aan om iedereen zo veel mogelijk speelgelegenheid te geven. In ons reserveringssysteem zitten dan ook een aantal elementen en beperkingen om dit te garanderen. Deze kunnen trouwens, in functie van deze doelstelling, eventueel aangepast worden maar dit wordt desgevallend uiteraard tijdig en duidelijk gecommuniceerd. Daarom gelden volgende regels 

o    Spelers mogen  geen reservaties maken voor twee courts op het zelfde moment terwijl maar 1 nodig is (vb. een open veld en een overdekt veld).

o    Spelers kunnen maximaal twee reservaties hebben per dag, dit om iedereen een eerlijke kans te geven om een terreintje te boeken.

Het is tevens ten strengste verboden om terreinen onder te verhuren. 

•    De piek- of daluren kunnen op elk moment gewijzigd worden door de club. Alsook de tarieven van de terreinen. 

•    De club heeft altijd voorrang bij reserveringen ifv tornooien, lessen, competities, activiteiten… .

o    Deze worden uiteraard zo snel mogelijk in het systeem gezet. Niet onze bedoeling om gedane reserveringen te schrappen.  
o    Veldkeuze is niet absoluut. We doen er alles aan om hier zo weinig mogelijk in tussen te komen maar zoeken een evenwicht tussen goed verloop van organisaties en beschikbaarheid van velden. Indien van toepassing wordt dit duidelijk kenbaar gemaakt.

•    Annuleringspolicy

o    Meer dan 24u voor de start van de reservatie kan je als speler zelf je veldje annuleren via Playtomic. Wanneer je annuleert krijg je de betaalde som terug zoals je deze betaalde, hetzij via Bancontact, Visa of credits.
o    Minder dan 24u voor de start van de reservatie kan je enkel telefonisch annuleren, dit enkel tijdens de openingsuren van het clubhuis. Wanneer je annuleert krijg je de helft van de betaalde som terug in credits.
o    Indien een speler niet komt opdagen zonder het veld te annuleren zal de betaalde som niet kunnen worden teruggevorderd. Uitdovende leden die niet komen opdagen kunnen tijdelijk of voorgoed geschorst worden.

•    Terugbetaling

o     Een terugbetaling kan enkel geschieden als er aan de voorwaarden van hierboven voldaan is (zie annuleringspolicy). De kosten hieraan gelinkt zie je hierboven.

o    Terugbetaling van een ‘creditpakket’ (money vouchers) kan enkel indien het gaat over een foutieve aankoop die binnen de 14 dagen gemeld wordt (herroepingsrecht).

o     Indien het regent en er wordt beslist om niet te spelen kan er voor de outdoor terreinen (1,2 en 3) een terugbetaling van de volledige som worden gevraagd. Deze aanvraag tot terugbetaling dient te gebeuren mondeling aan de bar, via de telefoon of via mail (op de dag van de reservatie).

o    Bij een terugbetaling kan Ter Eiken steeds een administratieve kost aanrekenen van 20 euro. 

•    Annulatie door de club

o   Annulatie van een veld door de club zal ten allen tijde vermeden worden. Echter indien er toch onvoorziene omstandigheden zijn kan de club een veld annuleren. Er zal op deze moment altijd een email gestuurd worden (of een sms indien annulatie binnen de 24u). Indien deze email niet terecht komt (of in de spam terechtkomt) kan dit in geen geval de fout zijn van Ter Eiken. 

Spelen

•    Het spel wordt eerlijk en sportief gespeeld: ongepaste uitdrukkingen zijn niet toegelaten. 

•    Het is verplicht sportkledij en sportschoenen te dragen, geschikt voor kunstgrasondergrond. (vlakke zolen, bij voorkeur met fijn visgraatmotief). Bij twijfel, raadpleeg één van de medewerkers.

•    Enkel Padel rackets horen thuis op de padelcourts, rackets zijn steeds te huur tijdens de openingsuren van het clubhuis. Indien je een racket wil huren, ben je verplicht 1 identiteitskaart per groep af te geven aan de toog.

•    Het is verboden te tennissen op de padelcourts.

•    Afval hoort thuis in de voorziene afvalemmers. Enkel plastieken flesjes mogen meegenomen worden naar de courts. (Glas blijft in het clubhuis of op het terras!) Ook kauwgom en roken is niet toegelaten op de courts.

•    Respecteer de speeltijden, verlaat tijdig het terrein voor de spelers, die na je komen. Iedereen wil graag op tijd beginnen! Indien spelers niet opdagen op hun gereserveerd terrein, mogen andere spelers dit terrein innemen na 15 minuten wachttijd.

•    Indien meerdere activiteiten achter mekaar gepland staan op eenzelfde terrein, dan gelden volgende prioriteiten: uitgelopen interclubwedstrijden en tornooien hebben voorrang op het vrije spel.

•    Elke speler, aangesloten bij Tennis Vlaanderen, is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Niet aangesloten spelers, spelen op eigen risico. Ten behoeve van EHBO, staat er een verbanddoos in het clubhuis.

•    Meer info over hoe je je aansluit bij Tennis Vlaanderen lees je op onze website.

Les volgen bij Ter Eiken Academy

•  Verder is het bij Ter Eiken Academy verplicht om als lesnemer lid te zijn bij Tennis Vlaanderen. Op deze manier hebben jullie een sportongevallenverzekering voor als er toch iets zou mislopen.

Meer info over hoe je lid kan worden van Tennis Vlaanderen vind je door te klikken op de volgende link.

• Ik zal dan ook voor de lessenreeks dit lidmaatschap in orde brengen en indien ik dit niet doe ben ik er mij van bewust dat er geen sportongevallenverzekering bij de lessen inbegrepen is. 

Competitie

•    Tijdige aanwezigheid volgens afspraken is een vereiste voor het goede verloop van activiteiten.

•    Bij officiële organisaties zoals Interclub van Tennis Vlaanderen (Interclub, Padeltour, …) kan afwezigheid leiden tot forfait en boetes. Alle boetes zijn dan ook voor rekening van de betrokkene.

•    Bij deelname aan events  geef je als spelers de toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens zoals daar zijn foto’s, naam, emailadres enz. Deze gegevens worden met zorg behandeld en kunnen voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Privacybeleid

Op de website onderaan vind je een aparte pagina i.v.m. de privacy policy die we hanteren. 

bottom of page